tiistai 20. helmikuuta 2024

Jeesus parantaa naisen

Puhe Jyväskylän vapaasrk:lla ti 20.02.2024 

Markus 5:24-34 

Tekstimme parantumista etsivästä naisesta sijoittuu synagoogan esimiehestä, hänen vaimostaan, ja heidän kuolemansairaasta tyttärestään kertovien jakeiden sisälle. On hyvä verrata hieman synagoogan esimiehen ja naisen asemaa ja tilannetta toisiinsa. 

Synagoogan esimiehen sosiaalinen asema oli huomattavasti parempi. Hän oli yhteisönsä arvostama hengellinen johtaja ja tukipilari. Hänellä oli varallisuutta ja vaikutusvaltaa. Nainen sen sijaan oli köyhä. Hän oli jatkuvasti kestäviin kuukautisiin verrattavan tilan vuoksi koko ajan rituaalisesti epäpuhdas Mooseksen lain mukaan. Hänet oli siitä syystä suljettu pois juutalaisen yhteisönsä jokapäiväisestä elämästä ja normaaleista ihmisten välisistä kanssakäymisistä.

sunnuntai 11. helmikuuta 2024

Jeesuksen valta kaiken yllä

Puhe Viitasaaren vapaasrk:lla su 11.2.2024

Markus 4:35-5:20

Jeesuksen persoona paljastuu Markuksen evankeliumissa vaiheittain, vähän kerrassaan. Tutkijat puhuvat messias-salaisuudesta. Näin tapahtui myös historiallisesti. Opetuslapset kykenivät ymmärtämään vaiheittain. He ymmärsivät todella Kristuksen identiteettiä, eli sitä kuka Jeesus todella on, vasta ylösnousemuksen jälkeen.

Tieteellisessä Jeesus-tutkimuksessa on monia, jotka ajattelevat Jeesuksen olleen kiertävä parantaja ja eksorkisti, eli että hän parantamistoimintansa lisäksi toimi pahojen voimien karkottajana. Suurin osa ammattitutkijoista pitää kuitenkin Jeesuksen valtaa hallita luonnonvoimia epähistoriallisena kerrontana, myyttisenä kuvauksena. Tässä näkyy yliopistomaailman usein aika ateistinen maailmankatsomus, johon ei sovi henkimaailma ja todellisia ihmeitä tekevä Jumala.

Voidaan kuitenkin huomauttaa, että mikäli Jumala on luonut Kristuksen kautta koko olemassaolevan todellisuuden, tähdet ja galaksit, ja Jeesus on ihmiseksi syntynyt Jumala, myrskyn tyynnyttämisen ei ole Jeesukselle vaikea toimenpide. Psalmissa 65:7-8 on kirjoitettu Herrasta, eli Jahvesta, Israelin Jumalasta: Sinun on valta ja väkevyys. Sinä tyynnytit merten pauhun, aaltojen kuohun. Jeesus täytti tämänkin kirjoituksen.

keskiviikko 7. helmikuuta 2024

Kristityt ja Israel?

Suomen Viikkolehti 7.2.2024

Osa kristityistä korostaa nykyisin voimakkaasti, että "Israelia tulee siunata", ja että "Israel on Jumalan omaisuuskansa". Mutta mitä oikeastaan tarkoitetaan sanoilla "Israel", "siunata" ja "Jumalan omaisuuskansa"?

sunnuntai 21. tammikuuta 2024

Vertauksia Jumalan valtakunnasta

Puhe Äänenkosken vapaasrk:lla su 21.1.2024

Markus 4:10-12, 21-32

Jeesus opetti paljon vertauksin. Kun Jeesus oli yksin niiden kahdentoista ja muiden seuraajiensa kanssa, he kyselivät vertausten selityksiä. Syy sille miksi Jeesus käytti vertauksia oli, että hän tahtoi samanaikaisesti ilmoittaa Jumalan valtakunnan salaisuuden ja kätkeä sen.

Todellisille opetuslapsille vertaukset avasivat valtakunnan sanomaa. Mutta niille, jotka suhtautuivat Jeesukseen ja hänen sanomaansa torjuvasti, vertaukset kätkivät valtakunnan salaisuutta. Vertaukset siis seuloivat kuulijoita. Kyse ei ollut vain tiedollisesta ymmärtämisestä, vaan siitä, tahtoiko kuulija avautua Jeesukselle ja hänen sanomalleen.

torstai 18. tammikuuta 2024

Kristityt ja alkoholi?

Joissakin kristillisissä piireissä suhtaudutaan ehdottoman kielteisesti alkoholin nauttimiseen. Tämä ei varsinaisesti nouse Raamatun teksteistä, vaan on myöhempää tulkintaa. Raamatussa on nähtävissä tapapaino toisaalta elämänmyönteisyyden ja toisaalta askeesin/kieltäymysten välillä.

Vanhassa testamentissa sanotaan: Viini ilahduttaa ihmisen sydämen (Psalmi 104:15). Toisaalta siellä myös varoitetaan liiallisesta viininjuonnista (Sananlaskut 20:1; 23:29-35). Juutalaisilla on tapana juoda humalat häissä ja Purim-juhlassa. Muuten juopottelua yleensä paheksutaan.

perjantai 12. tammikuuta 2024

Kristityt ja Israel?

Osa kristityistä korostaa nykyisin voimakkaasti sitä että "Israelia tulee siunata". Osa kristityistä korostaa vahvasti myös sitä että "Israel on Jumalan omaisuuskansa". Tässä kohden olisi hyvä kysyä mitä tarkoitetaan sanoilla "Israel", "siunata", ja "Jumalan omaisuuskansa". Käsitteiden määritteleminen on hyvin tärkeää.

On syytä erottaa toisistaan muinainen teokraattinen Israelin kuningaskunta ja moderni sekulaari Israelin valtio. Edellistä hallittiin tooran käskyillä ja periaatteilla (2. Moos. - 5. Moos.). Jälkimmäinen on demokraattinen juutalainen oikeusvaltio. Modernissa Israelissa asuu paljon etnisiä ja uskonnollisia juutalaisia, mutta myös monia muita ihmisiä, arabeja, kristittyjä, muslimeja, ateisteja jne.

Uuden testamentin mukaan Israel on Jumalan omaisuuskansa. Tällä ei kuitenkaan tarkoiteta nykyistä Israelin kansallisvaltiota (jota ei ollut tuolloin olemassa). Puhutaan valitusta kansasta. Paavali opetti että Jumala valitsi ensin juutalaiset. Uuden testamentin aikaan juutalaisella kansalla ei ollut omaa valtiota. Juudea oli Rooman keisarikunnan provinssi.

perjantai 5. tammikuuta 2024

Johanneksen jouluevankeliumi

Suomen Viikkolehti 5.1.2024

Markus aloittaa evankeliuminsa Johannes Kastajan toiminnan kuvaamisella, Luukas kuvaamalla Johannes Kastajan ja Jeesuksen syntymää, Matteus patriarkka Aabrahamiin asti ulottuvalla sukuluettelolla. Johanneksen evankeliumi alkaa aivan alusta, ”ajasta” ennen maailman luomista.

Johanneksen evankeliumin esipuheen (Joh. 1:1–18) taustalla on luultavasti kristittyjen käyttämä sisältörikas ja syvästi merkityksellinen Kristus-hymni. Jeesus on ihmiseksi tullut Jumalan Sana, Jumalan inkarnaatio. Inkarnaatio-sana tulee latinasta ja tarkoittaa lihaksi tulemista. Kyse on ihmisjärjen ylittävästä tapahtumasta.

Kristinuskossa ei voida puhua Jumalan syntymisestä. Hän ei ole syntynyt, vaan ikuinen. Mikään ei ole aiheuttanut Jumalan olemassaoloa. Hän on aina ollut. Kaikki on syntynyt Jumalan tahdosta. Mitään ei ole hänestä riippumatta.