maanantai 1. huhtikuuta 2024

Kärsivä Herran palvelija ei johdata varjoelämään


Jesajan kirjan mukaan Herran palvelija on kolminkertaisesti korotettu: korkea, ylhäinen ja suuri.

Aiemmin Jesajan kirjassa käytetään Jahven kirkkaudesta sanoja korkea ja ylhäinen. Monet kauhistuivat Herran palvelijaa, mikä voi viitata siihen, että palvelija herättää pelonsekaista kunnioitusta, mutta voidaan viitata myös hänen kärsimyksiinsä. Herran palvelijaa satutettiin kivuliaasti. Hänen ulkonäkönsä oli niin turmeltu, että häneen katsominen teki pahaa.

Se, että hän saattaa ihmetyksiin kansat (Jes. 52:15), perustuu Septuagintaan, vanhaan kreikankieliseen Vanhan testamentin käännökseen. Heprean masoreettisessa tekstissä sanotaan: hän vihmoo kansat. Vihmominen eli pirskottaminen koskee Vanhassa testamentissa ihmisten ja esineiden sovittamista, puhdistamista ja pyhittämistä Jumalalle. Herran kärsivä palvelija toimii siis kansojen pappina.

tiistai 26. maaliskuuta 2024

Jeesus herättää lapsen kuolleista

Puhe Jyväskylän vapaasrk:lla ti 26.3.2024

Markus 5:21-24,35-43

Jairos tuli Jeesuksen luo ja osoitti hänelle syvää kunnioitusta, kuten tuossa kulttuurissa oli tapana. Hän kumartua maahan. Tämä kertoo siitä että hänen tilanteensa oli epätoivoinen. Jeesuksen ja synagoogan välillä oli jo suuria jännitteitä. Synagoogan johto suunniteli tuossa vaiheessa sitä miten saada Jeesus hengiltä.

Kun Jairos sai tietää että hänen lapsensa oli kuollut, voimme vain kuvitella millainen oli se tunnemyllerys, mitä hän koki. Hänen rakas pieni lapsensa oli nyt poissa ja hän oli turhaan riskeerannut asemansa juutalaisessa yhteisössä lähestymällä synagoogan ulkopuolista kiisteltyä parantajaa. Jairos kuitenkin totteli Jeesuksen sanoja.

sunnuntai 24. maaliskuuta 2024

Jeesuksen seurassa

Puhe Uuraisten helluntaisrk:lla su 24.3.2024

Pyhä ja väkevä Yksi
me tulemme sinun luoksesi heikkoina
Vahvista meitä, laupias Herra

Me tuomme sinun eteesi kirkon, heikon työssään,
epäilevän uskossaan, jäsenmäärältään hupenevan,
pelokkaana lähtemään liikkeelle.
Vahvista meitä, laupias Herra

Me tuomme sinun eteesi maailman, uupuneen ja huolten painaman,
sodan ja rikosten runteleman, pahan lannistaman, väkivallan musertaman.
Vahvista meitä, laupias Herra

Me tuomme sinun eteesi ystävät, yksinäiset ja rakkaudessa pettyneet,
ikävän ja kaipauksen uuvuttamat, pelon ja tuskan ahdistamat.
Vahvista meitä, laupias Herra

Me tuomme sinun eteesi sairaat ja kärsivät, kivun ja epätoivon runtelemat,
ihmisten hylkäämät ja pettämät.
Vahvista meitä, laupias Herra

Me tuomme sinun eteesi, Herra, kansojen ja kansakuntien vastoinkäymiset ja vaarat, vankien huokaukset, jälkeenjääneiden surun, muukalaisten tarpeet, uupuneiden huolet, ikääntyvien heikkenevät voimat. Herra, vedä puoleesi jokaista Jeesuksen Kristuksen tähden. Aamen.

kirkkoisä Augustinus 354-430 

Luukas 5:27-6:5

tiistai 20. helmikuuta 2024

Jeesus parantaa naisen

Puhe Jyväskylän vapaasrk:lla ti 20.02.2024 

Markus 5:24-34 

Tekstimme parantumista etsivästä naisesta sijoittuu synagoogan esimiehestä, hänen vaimostaan, ja heidän kuolemansairaasta tyttärestään kertovien jakeiden sisälle. On hyvä verrata hieman synagoogan esimiehen ja naisen asemaa ja tilannetta toisiinsa. 

Synagoogan esimiehen sosiaalinen asema oli huomattavasti parempi. Hän oli yhteisönsä arvostama hengellinen johtaja ja tukipilari. Hänellä oli varallisuutta ja vaikutusvaltaa. Nainen sen sijaan oli köyhä. Hän oli jatkuvasti kestäviin kuukautisiin verrattavan tilan vuoksi koko ajan rituaalisesti epäpuhdas Mooseksen lain mukaan. Hänet oli siitä syystä suljettu pois juutalaisen yhteisönsä jokapäiväisestä elämästä ja normaaleista ihmisten välisistä kanssakäymisistä.

sunnuntai 11. helmikuuta 2024

Jeesuksen valta kaiken yllä

Puhe Viitasaaren vapaasrk:lla su 11.2.2024

Markus 4:35-5:20

Jeesuksen persoona paljastuu Markuksen evankeliumissa vaiheittain, vähän kerrassaan. Tutkijat puhuvat messias-salaisuudesta. Näin tapahtui myös historiallisesti. Opetuslapset kykenivät ymmärtämään vaiheittain. He ymmärsivät todella Kristuksen identiteettiä, eli sitä kuka Jeesus todella on, vasta ylösnousemuksen jälkeen.

Tieteellisessä Jeesus-tutkimuksessa on monia, jotka ajattelevat Jeesuksen olleen kiertävä parantaja ja eksorkisti, eli että hän parantamistoimintansa lisäksi toimi pahojen voimien karkottajana. Suurin osa ammattitutkijoista pitää kuitenkin Jeesuksen valtaa hallita luonnonvoimia epähistoriallisena kerrontana, myyttisenä kuvauksena. Tässä näkyy yliopistomaailman usein aika ateistinen maailmankatsomus, johon ei sovi henkimaailma ja todellisia ihmeitä tekevä Jumala.

Voidaan kuitenkin huomauttaa, että mikäli Jumala on luonut Kristuksen kautta koko olemassaolevan todellisuuden, tähdet ja galaksit, ja Jeesus on ihmiseksi syntynyt Jumala, myrskyn tyynnyttämisen ei ole Jeesukselle vaikea toimenpide. Psalmissa 65:7-8 on kirjoitettu Herrasta, eli Jahvesta, Israelin Jumalasta: Sinun on valta ja väkevyys. Sinä tyynnytit merten pauhun, aaltojen kuohun. Jeesus täytti tämänkin kirjoituksen.

keskiviikko 7. helmikuuta 2024

Kristityt ja Israel?

Suomen Viikkolehti 7.2.2024

Osa kristityistä korostaa nykyisin voimakkaasti, että "Israelia tulee siunata", ja että "Israel on Jumalan omaisuuskansa". Mutta mitä oikeastaan tarkoitetaan sanoilla "Israel", "siunata" ja "Jumalan omaisuuskansa"?

sunnuntai 21. tammikuuta 2024

Vertauksia Jumalan valtakunnasta

Puhe Äänenkosken vapaasrk:lla su 21.1.2024

Markus 4:10-12, 21-32

Jeesus opetti paljon vertauksin. Kun Jeesus oli yksin niiden kahdentoista ja muiden seuraajiensa kanssa, he kyselivät vertausten selityksiä. Syy sille miksi Jeesus käytti vertauksia oli, että hän tahtoi samanaikaisesti ilmoittaa Jumalan valtakunnan salaisuuden ja kätkeä sen.

Todellisille opetuslapsille vertaukset avasivat valtakunnan sanomaa. Mutta niille, jotka suhtautuivat Jeesukseen ja hänen sanomaansa torjuvasti, vertaukset kätkivät valtakunnan salaisuutta. Vertaukset siis seuloivat kuulijoita. Kyse ei ollut vain tiedollisesta ymmärtämisestä, vaan siitä, tahtoiko kuulija avautua Jeesukselle ja hänen sanomalleen.