sunnuntai 12. helmikuuta 2017

Jeesus ja Vanha testamentti

Matteus 5:17-20

Puhe Viitasaaren vapaasrk:lla 12.2.2017

Kuten muitakin Raamatun kirjoituksia, myös Vuorisaarnaa tulee lähestyä sen historiallisesta ja kulttuurisesta taustasta käsin. Jeesus Nasaretilainen oli ensimmäisellä vuosisadalla elänyt juutalainen mies. Kun ymmärrämme hänen aikansa ihmisten ajattelua, voimme käsittää paremmin myös hänen opetuksiaan.

sunnuntai 5. helmikuuta 2017

Suolana ja valona

Matteus 5:13-16

Puhe Viitasaaren vapaasrk:lla su 5.2.2017

Yhteiskunnassamme on vallalla ajatus, että kansamme paras tulee taloudellisesta menestyksestä, joka mahdollistaa yksilön ja yhteisön kokonaisvaltaisen hyvinvoinnnin. Tässä on toki myös perää, mutta perimmäiset ongelmamme ovat kuitenkin vielä syvemmällä, kuin vähävaraisuudessa tai puutteellisessa koulutuksessa tai kasvatuksessa tai sosiaalisessa tuessa. Ongelmamme ovat syvimmiltään hengellisiä ja moraalisia. Olemme todistaneet viime vuosikymmeninä länsimaissa ja myös meillä Suomessa voimakasta sekularisaatioprosessia eli maallistumiskehitystä. Tämä tarkoittaa sitä, että kristittyjen todistuksella on entistä suurempi merkitys kulttuuripiirissämme ja maassamme.