maanantai 4. huhtikuuta 2016

Jeesuksen ylipapillinen rukous

Puhe Viitasaaren helluntaisrk:lla 24.1.2016

Johanneksen evankeliumi 17

Tulin uskoon Kuopion helluntaiseurakunnan nuortenillassa joulukuussa 1999. Taustalla oli se evankeliumin sana, jota olin saanut kuulla Leppävirran ev. lut. seurakunnassa. Meillä oli Kuopion musiikkilukiossa raamattupiiri, jota kutsuimme ”ekumeeniseksi”. Siellä oli kristittyjä luterilaisesta kirkosta, helluntaiseurakunnalta, vapaakirkosta ja adventtiseurakunnalta.

Johanneksen evankeliumin esipuhe

Puhe Viitasaaren vsrk:lla 6.12.2015

Johanneksen evankeliumi 1 jakeet 1-18

Markus aloittaa evankeliuminsa Jeesuksen edelläkävijän, Johannes Kastajan toiminnan kuvaamisella. Luukas aloittaa Johannes Kastajan ja Jeesuksen syntymän kuvaamisella. Matteus aloittaa sukuluettelolla, joka ulottuu peräti patriarkka Aabrahamiin asti. Luukas ulottaa Jeesuksen sukuluettelon aina Aadamiin asti. Mutta Johannes menee kuvauksessaan vielä kauemmas. Johannes aloittaa alusta, ajasta ennen maailman luomista. Tässä on selvä viittaus 1. Moos. 1 luvun luomiskertomukseen, tämä käy ilmi varsinkin alkutekstistä.

Autuaaksijulistukset

Matteus 5:1-12

Autuaaksijulistukset kuvaavat opetuslasta, jolle luvataan palkkio. Sana "autuas" voidaan kääntää "sellaisen ihmisen käy hyvin, joka". Sanalla autuas tarkoitetaan elämänosaa, ei henkistä tilaa. Autuaaksijulistukset kertovat Jumalan valtakunnan normeista ja siunauksista. Paras on vielä tulossa, mutta asenteiden tuoma onni on jo nyt läsnä opetuslasten elämässä. Autuaaksijulistukset eivät kuvaa eri ihmisryhmiä, eikä ole oikein jaotella autuaaksijulistuksia. Kyseessä on yksi kokonaisuus, jolla kuvataan Messiaan kansan normeja.

sunnuntai 3. huhtikuuta 2016

Jeesus ja Nikodemos

Johannes 3:1-21

Puhe Viitasaaren helluntaisrk:lla su 27.5.2018

Nikodemos oli fariseus ja juutalaisten suuren neuvoston, Sanhedrinin, jäsen, koulutettu ja vaikutusvaltainen mies. Hän oli aikansa oppineita ja tunsi kirjoitukset. Hän ei ollut vielä Jeesuksen opetuslapsi, mutta oli kiinnostunut Jeesuksesta Jeesuksen tekemien merkkien vuoksi. Meidän on hyvä pitää mielessä, että Raamatun sisältämät puheet ja keskustelut ovat tiivistelmiä, kuten muissakin antiikin läheissä. Puheet ja keskustelut ovat voineet kestää jopa tunteja, meille kerrotaan pääkohdat.