sunnuntai 31. maaliskuuta 2019

Viisaus ja älykkyys

Älykkyyttä on useammanlaista. On matemaattista ja kielellistä älykkyyttä, loogista päättelykykyä ja strategista hahmotuskykyä kuten myös käytännöllistä soveltamiskykyä. Nykyisin puhutaan myös tunneälystä ja kehollisesta älykkyydestä. Älykäs ihminen hahmottaa asioita, ymmärtää todellisuutta, jäsentää ajatteluaan, osaa erilaisia taitoja. Älykkyys on lahja, jota voi kehittää läpi elämän.

sunnuntai 24. maaliskuuta 2019

Ensimmäinen käsky - kunnioita Jumalaa

Puhe Viitasaaren vapaasrk:lla su 24.3.2019

Kymmenen käskyä alkaa johdantosanoilla 2. Mooseksen kirjan luvussa 20 jakeessa 2: Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka johdatin sinut pois Egyptistä, orjuuden maasta. Jakeessa 3 sanotaan: Sinulla ei saa olla muita jumalia. 

Monoteismin kannattajat uskovat yhteen Jumalaan. Monoteismi tietenkin eroaa polyteismistä eli uskosta moniin jumaliin sekä ateismista eli jumaluuden olemassaolon kieltämisestä, mutta myös panteismistä, jossa koko todellisuuden katsotaan olevan yhtä persoonatonta jumaluutta. Meillä on Suomessakin kaikkia näitä näkemyksiä.

sunnuntai 10. maaliskuuta 2019

10 käskyä – johdanto

Puhe Viitasaaren vapaasrk:lla su 10.3.2019

Aloitamme uuden opetussarjan. Aiheemme on kymmenen käskyä. Jokaisen kristityn on hyvä osata ne ulkoa. Kymmentä käskyä kutsutaan myös sanalla dekalogi. Tämä nimitys tulee kreikan sanoista hoi deka logoi mikä tarkoittaa ”ne kymmenen sanaa”. Kymmenessä käskyssä on kahdeksan kieltoa ja kaksi kehottavaa käskyä. Oikein ymmärrettynä kaikkiin käskyihin sisältyy sekä kieltoa että kehotusta. Kehottava määräys samalla kieltää kehotuksen vastaisen toiminnan ja kielto puolestaan rohkaisee toimimaan päinvastaisella tavalla.

keskiviikko 6. maaliskuuta 2019

Ihminen on luotu vastuullisuuteen - viljelkää ja varjelkaa

Suomen Viikkolehti 05.03 2019

Raamatun alkukertomuksissa kuvataan ihmisen luomista. Kirjoittaja saattoi käyttää lähteenään ikivanhaa perimätietoa, mutta hän ei ollut ainoastaan inhimillisen tiedon varassa, vaan Pyhä Henki johti häntä. Kyse on Jumalan Hengen inspiroimasta ilmoituksesta.