keskiviikko 27. elokuuta 2014

Kristuksen kiusaukset

Puhe Viitasaaren vapaasrk:lla 13.9.2015 

Matteus 4:1-11 

Raamatun kertomus ei puhu suoraan meidän kiusauksistamme, vaan Kristuksen kiusauksista erämaassa. Voimme kuitenkin oppia Jeesuksen esimerkin kautta myös siitä, miten meidän tulee toimia kiusattuina ollessamme.

Kreetan seurakunnan vanhimpien valinta

Tämän kirjoituksen tarkoituksena on tarkastella Tiituskirjeen valossa hieman sitä, mitä seurakunnan vanhimmilta odotettiin alkuseurakunnan aikana.

The Cross of Christ

On this brief speech I want to share to you some thoughts about the cross of Jesus. In the cross of Christ there are at least four aspects which are beneficial to our understanding of our Christian faith.

Vaikea kutsu tuomion profeetaksi

Jeremian kirja alkaa profeetan kutsumisella ja kahdella kutsumusta vahvistavalla näyllä. Tämän kirjoituksen tarkoituksena on katsella hieman luvun 1 jakeiden sisältöä.

Poika on enkeleitä suurempi

Heprealaiskirje kuvaa Jeesusta enkeleita suurempana. Teema oli ajankohtainen ensimmäisellä vuosisadalla, mutta yhä tänään enkelit kiinnostavat monia ihmisiä ja kirjeen opetus on uudella tavalla ajankohtainen

tiistai 26. elokuuta 2014

Henkinen ja hengellinen hyvinvointi

"Ihmiset ovat mielisairaalassa siksi etteivät ole rakastaneet tai saaneet rakkautta. Tämä on heidän sairautensa, kaikki muu on oiretta."
Karl Menninger, psykiatri

Hyvästä ravitsemuksesta

Monipuolinen ja terveellinen ravinto tukee terveyttä, jaksamista ja vireyttä. Se ennaltaehkäisee sydän- ja verenkiertoelimistön ja aineenvaihdunnan sairauksia, syöpää ja osteoporoosia. Se pitää ihoa, hiuksia, hampaita ja limakalvoja paremmassa kunnossa. Lisäksi se auttaa painonhallinnassa ja parantaa stressinsietokykyä.

Liikunnan hyödyistä

Terveysliikunta edistää mm. yleiskestävyyttä, lihaskuntoa, liikkuvuutta ja mielenterveyttä. Säännöllisesti liikkuvilla on osoitettu olevan pienempi vaara sairastua yli 20 sairauteen ja sairauden esiasteeseen, kuin fyysisesti passiivisilla.

Unen merkityksestä

Myös eläimet nukkuvat. Hyönteisillä on havaittu valveen ja unen kaltaisia tiloja. Kalojen lepotila muistuttaa nukkumiskäyttäytymistä. Matelijoiden uni muistuttaa nisäkkäiden non-REM-unta. Linnuilla ja nisäkkäillä uni on välttämätöntä kehittyneemmän aivotoiminnan vuoksi.

Apostoli Paavalin käsitys laista

1. Johdantoa

Apostoli Paavalin lakiteologia on herättänyt paljon keskustelua viime vuosikymmeninä. Erityisesti E. P. Sanders on ollut muovaamassa uutta asennoitumista ja kysymyksen asettelua kristittyjen Paavali-tutkijoiden keskuudessa.

Evankeliumi Galatalaiskirjessä

Luomme silmäyksen siihen, mitä apostoli Paavali opettaa evankeliumista Galatalaiskirjeessä. Katsomme hieman sitä, mitä ihmettä Galatian seurakunnissa oikein tapahtui ja mikä sai Paavalin sanomaan galatalaisia mielettömiksi (Gal. 3:1). Tulemme näkemään tämän kirjeen valossa sitä, että kristinuskossa on kyse ennen kaikkea Kristuksesta, siitä mitä Jeesus, Jumalan ainoa Poika, on tehnyt meidän puolestamme.

Voimaksi viikolle

Olemme viettäneet juhannusta, Johannes Kastajan, Jeesuksen serkun, syntymäjuhlaa. Johanneksen merkitys on ennenkaikkea siinä, että hän toimi Kristuksen esittelijänä. Johannes sanoi: "Katsokaa: Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin!” (Joh. 1:29). Kristinuskossa ei ole kyse ensisijaisesti etiikasta tai filosofiasta, vaan persoonasta. Kyse on siitä, kuka Jeesus Kristus on ja mitä hän on tehnyt puolestamme.

Kasvun tie – Erik Ewaldsin elämästä ja ajattelusta

Mikä kirjassa oli hyvää?

Heti ensi kosketus kirjaan oli innostava. Ewalds oli minulle hieman tuttu nimi jo ennestään. Olin kuullut puhuttavan hänestä herätyskristillisissä luterilaisissa piireissä ja kuunnellut erään Ewaldsin sielunhoitoesitelmän Karas-sanan kasetilta. Oli hienoa lukea hänen tarinansa, kasvunsa syrjäänvetäytyvästä maalaispojasta erittäin luovaksi persoonaksi ja merkittäväksi kristityksi vaikuttajaksi. Ihailen hänen mittavaa elämäntyötään.

Pastoral Care

Our topic today is pastoral care. Most of us in our class have studied here in Theological School of Finland two courses on Christian counseling now. I don't want to repeat what Ilmo Mantere has taught us. Instead I want to share some of my own thoughts which I hope will add some insight to Ilmo's teaching about the topic.

Elämän katoavaisuus ja pysyvyys

Olen miettinyt sitä miksi tuntuu siltä että elämä menee nopeasti. Olen päätynyt siihen että varmaan se tuntuu siltä siksi että se menee nopeasti. Kohta sitä ollaan vanhoja ukkoja ja mummoja. Sitten ollaan taivaassa.

Suhteeni teologiaan

Ennen uskoontuloani ei minulla ollut erityistä suhdetta teologiaan. Kun sain armon tulla löydetyksi joulukuussa 1999, asia ei aluksi muuttunut. Oltuani Pohjois-Savon helluntaipiireissä muutamia kuukausia, omaksuin kielteisen asenteen teologiaa kohtaan. Ajattelin että se on parhaillaan tarpeetonta ja pahimmillaan vahingollista.

Efesolaiskirjeen kirjoittajakysymys

Historiallis-kriittisessä tutkimuksessa kiistetään usein se, että apostoli Paavali olisi kirjoittanut kirjeen, jota me kutsumme Efesolaiskirjeeksi. Tämän pienen tutkielman tavoitteena on tarkastella sekä Paavalin kirjoittajuuden puolesta, että sitä vastaan esitettyjä väitteitä.

Joitakin ajatuksia kolmesta merkittävästä hermeneutikosta

Rudolf Bultmann, Karl Barth ja Peter Stuhlmacher ovat merkittäviä modernin teologisen hermeneutiikan edustajia. Heidän elämäntyönsä on ohjannut monien pohdintoja, kun mietimme, mitä sanottavaa Raamatulla on nykyajan ihmisille.

Mietteitä elämän ja maailmankaikkeuden alkuperästä

Olen opiskellut teologiaa, en ole luonnontieteilijä. Olen kiinnostunut luonnontieteistä ja hieman lukenut populaaritasolla, mutta minulla ei ole niihin akateemista koulutusta eikä muodollista pätevyyttä, kuten niillä, jotka menevät yliopistoon lukemaan luonnontieteitä. Kirjoitan siis harrastuspohjalta, en asiantuntijana. Tässä pienessä kirjoituksessa joitakin ajatuksia.

Piirteitä arminiolaisesta predestinaatiokäsityksestä

Tämän kirjoituksen tarkoituksena on käsitellä lyhyesti arminiolaista oppia predestinaatiosta käyttäen apuna teosta: Roger E. Olson: Arminian Theology – Myths and Realities (Arminiolainen teologia, myytit ja tosiasiat). InterVarsity Press, 2006, Downers Grove, Illinois. Myth 8 - Arminians Do Not Belive in Predestination (Myytti 8, arminiolaiset eivät usko predestinaatioon). Esitän aluksi tiivistelmän kirjan sivuista 179-199. Lopuksi annan oman arvioni.