keskiviikko 27. elokuuta 2014

Kristuksen kiusaukset

Puhe Viitasaaren vapaasrk:lla 13.9.2015 

Matteus 4:1-11 

Raamatun kertomus ei puhu suoraan meidän kiusauksistamme, vaan Kristuksen kiusauksista erämaassa. Voimme kuitenkin oppia Jeesuksen esimerkin kautta myös siitä, miten meidän tulee toimia kiusattuina ollessamme.

Paholainen kiusasi ensimmäisiä ihmisiä jo viattomuuden tilassa. Voimme lukea siitä Genesiksen luvusta 3. Aadam ja Eeva lankesivat, kun käärme vietteli heidät. Kiusaajan strategia oli seuraava: Aivan ensimmäiseksi hän kyseenalaisti sen, mitä Jumala oli sanonut. Seuraavaksi hän kuvasi Jumalan ilonpilaajaksi. Lopulta hän valehteli, ettei synnistä seuraa pahaa, vaan hyvää. Ihmisellä oli paratiisissa kaikki, mitä hän tarvitsi. Vaikka Jeesuksella oli puute perustarpeistakin, hän onnistui siinä missä ensimmäinen ihmispari epäonnistui. Jeesus vetosi Jumalan omiin sanoihin. Siksi on todella viisasta viipyä Jumalan sanojen äärellä, jotta muistaisimme kiusauksissa sen, mitä Jumala on sanonut. 

Evankelista Matteus kirjoittaa eristyisesti juutalaisille. Hän kuvaa Jeesusta todellisena israelilaisena. Jeesus edustaa Israelin kansaa ja täyttää sen, mitä Israelin olisi pitänyt olla. Jumala kutsuu Israelia esikoispojakseen. (2. Moos. 4:22). Jeesus on Jumalan Poika, esikoinen ennen koko luomakuntaa (Kol. 1:13, 15). Jumala kutsui Israelin Egyptin orjuudesta. Jumala kutsui myös Jeesuksen Egyptistä, jonne Joosef ja Maria oli paennut Herodes Suuren vihaa, kun he muuttivat siirtolaisuudesta takaisin Israeliin. Matteus siteeraa profeetta Hoosean kirjaa: ”Egyptistä minä kutsuin Poikani.” Israel vietti erämaassa 40 vuotta. Jeesus paastosi 40 päivää. Israelissa oli 12 sukukuntaa ja Jeesus kutsui 12 opetuslasta. Siinä missä vanhan liiton Israel epäonnistui, Jeesus onnistui. 

Meidän on huomattava, että sama Pyhä Henki, josta Jeesus oli siinnyt, johti Jeesuksen koetuksiin. Jeesus oli juuri aloittanut julkisen toimintansa. Hän oli ollut Jordanilla ja Johannes Kastaja oli kastanut Jeesuksen. Jeesuksen ylle oli laskeutunut Pyhä Henki näkyvässä hahmossa ja Isän ääni oli kuulunut taivaasta sanoen: "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mieltynyt."

Jumala ei koskaan ole kiusausten lähde. Kuitenkin hän sallii kiusausten tulla koetellakseen. Saatana pyrki viettelemään Jeesuksen syntiin, mutta Jumalan tarkoitus oli koetella Jeesusta, jotta Jeesus osoittautuisi luotettavaksi sekä vahvistaa hänen vanhurskasta luonnettaan.

Jumala sallii meitä kiusattavan. Koetukset ja kiusaukset paljastavat mitä on meidän sisällämme sen, mitä me todellisuudessa olemme. Ne paljastavat todellisen luonteenlaatumme ja testaavat uskomme aitouden. Jos Jumala kutsuu työhönsä ja antaa voimansa, hän myös koettelee. Koetukset voivat vahvistaa meitä, tai jopa tuhota meidät.

Jumala sallii joskus meille erämaakokemuksia. Olemme silloin Jumalan lupausten varassa. Jumala tahtoo, että me kasvamme. Joskus hän peittää kasvonsa. Se on kristittyjen kokemus halki vuosisatojen. Eräs luterilainen ystäväni on kirjoittanut Raamattuunsa sanat ”erämaa on hyvä maa”. Erämaan tarkoitus on opettaa meitä luottamaan Jumalaan. Hän tahtoo kasvattaa ja lujittaa meitä. Erämaassa opimme tuntemaan Jumalaa. Uskostamme tulee kestävämpää.

Jeesus paastosi niin kauan, että hänen kehostaan paloi kaikki rasva. Hän todennäköisesti kuitenkin joi tänä aikana. Kun on paastonnut muutaman päivän, näläntunne häviää. Paastoa jatkettaessa, keho kuluttaa loppuun ensin rasvavarastot. Sen jälkeen keho alkaa käyttää muita kudoksia energian lähteenä. Tulee sietämätön näläntunne, kun koko keho huutaa ravintoa. Jos paastoa jatkaa, se on hengenvaarallista.

Kun Jeesus oli kaikkein heikoimmassa tilassa, kiusaaja iski täydellä voimalla. Hän ei kiistänyt Jeesuksen olevan Jumalan Poika, kuten käy ilmi kreikan alkutekstistä, vaan sanoi oikeastaan: ”Kun nyt kerran olet Jumalan Poika, miksi et ruoki itseäsi? Muuta muutama kivi leiviksi!” Jeesus muutti myöhemmin veden viiniksi ja ruokki kansanjoukkoja. Hän olisi kyennyt käyttämään voimaansa omaksi hyödykseen. Se ei kuitenkaan ollut hänen Taivaallisen Isänsä tahto. Jeesus ei tehnyt mitään, mitä ei nähnyt Isän tekevän. Hän toimi Pyhän Hengen voimassa ja johdatuksessa, täysin Jumalasta riippuvaisena ihmisenä. Hän toimi aina Isän aloitteesta. Jeesus tajusi, että hänen tuli oppia se opetus, jota Israel ei oppinut erämaassa.

5. Moos. 8:2-3: ”Muistakaa, kuinka Herra neljänkymmenen vuoden aikana johdatti teitä pitkällä matkallanne autiomaassa. Hän kuritti teitä ja pani teidät koetukselle saadakseen tietää, aiotteko todella noudattaa hänen käskyjään vai ette. Tehdäkseen teidät nöyriksi hän piti teitä nälässä ja ruokki teitä sitten mannalla, jota ette olleet ennen maistaneet, eivät myöskään teidän isänne. Hän halusi osoittaa teille, ettei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan kaikesta mitä Herra sanoo.”

Seuraavaksi Paholainen vei Jeesuksen Jerusalemin temppelin katolle. Hän siteerasi Raamattua ja kehotti Jeesusta luottamaan siihen, mitä on kirjoitettu. Paholainen ehdotti, että Jeesus osoittaisi kiistattomasti messiaanisuutensa.

Jo juutalaiset rabbit uskoivat, että Paholainen tuntee Raamattua. Kun Saatana lainasi Raamattua, hän ei ottanut huomioon kontekstia. Hän käytti Raamattua vastoin Raamattua. Psalmi 91 puhuu Jumalan suojelusta vaaratilanteissa, ei Jumalan koettelemisesta. Uskonpuhdistajat puhuivat uskon analogiasta, siitä, että Raamattu selittää Raamattua. Meidän tulee tulkita Raamattua oikein, kirjoittajan tarkoituksesta käsin ja koko Raamatun kontekstista käsin.

Jeesus tunsi Kirjoitukset ja ymmärsi, että tekstejä tulee tulkita uskollisena niiden todelliselle tarkoitukselle. Hän torjui väärän tulkinnan toisella raamatunkohdalla osoittaen sen, että Saatanan tulkina oli ristiriidassa tämän toisen kohdan kanssa. Israel koetteli Herraa erämaassa. Jeesus ei koetellut Jumalaa. 5. Moos. 6:16-17: "Älkää koetelko Herran, Jumalanne, kärsivällisyyttä, niin kuin teitte Massassa, vaan noudattakaa tinkimättä hänen käskyjään, niitä määräyksiä ja säädöksiä, jotka hän on teille antanut.”

Massassa israelilaiset nurisivat Moosesta vastaan, koska heillä oli jano. He sanoivat: "Minkä vuoksi toit meidät Egyptistä tänne? Siksikö, että saisit tappaa meidät janoon lapsinemme ja karjoinemme?" (2. Moos. 17:3.) Vaikka Jumala antoi kansansa juoda, ”paikka sai nimet Massa ja Meriba, koska israelilaiset olivat nurisseet siellä ja koska he olivat koetelleet Herran kärsivällisyyttä ja sanoneet: 'Eikö Herra olekaan meidän luonamme?'" (jae 7). Sana Massa merkitsee koetusta, sana Meriba moitetta.
Voimme voittaa taisteluissa ainoastaan tekemällä Jeesuksen tavoin, vetoamalla siihen mitä ”kirjoitettu on” ja pitämällä Raamattua todella Jumalan sanoina. Hengen miekka on Jumalan sana. Jeesus tunsi koko Vanhan testamentin ilmoituksen. Hän piti sitä Jumalan puheena. Opetelkaamme tuntemaan Raamattua ja tulkitsemaan sitä terveesti.

Lopuksi Paholainen vei Jeesuksen korkealle vuorelle ja näytti hänelle kaikki maailman valtakunnat ja niiden loiston. Kyseessä oli näky, sillä ei ole olemassa vuorta, josta näkisi kerralla koko planeettamme. Saatana tarjosi Jeesukselle koko maailmaa. Hänellä oli siihen oikeus, sillä Jeesus sanoi Paholaista ”tämän maailman ruhtinaaksi, Paavali ”tämän maailman jumalaksi”. Apostoli Johannes puolestaan kirjoitti, että koko maailman on pahan vallassa. Paholainen tarjosi nopeaa tietä valtakunnan saamiseen. Jeesus siteeraa kolmannen kerran Raamattua: ”Teidän tulee pelätä Herraa, Jumalaanne, palvella häntä ja vannoa yksin hänen nimeensä.” (5. Moos. 4:10).

Jeesus ei tehnyt kompromissia pahan kanssa, vaikka se vei häneltä hengen. Hän ei kumartanut Saatanaa, vaan tuotti hänelle tappion. Se vaati kärsimyskuoleman. Joskus unohdamme sen, että Jeesus oli täysin ihminen. Hänellä oli todella vaikea kutsumus. Jeesus olisi voinut välttää ristin, mutta silloin meillä ei olisi toivoa. Jeesus sai valtakunnan. Jeesuksen valtakunta koostuu ihmisistä, jotka alistuvat hänen valtaansa, koska rakastavat häntä. Jeesus ei hallitse väkivallalla, vaan armolla ja hyvyydellä.

Kun Pietari oli tunnustanut Jeesuksen Messiaaksi, elävän Jumalan Pojaksi, Jeesus alkoi puhua opetuslapsilleen kärsimyksestään, kuolemastaan ja ylösnousemuksestaan. Matteus 16:22: ”Pietari veti hänet erilleen ja alkoi nuhdella häntä: 'Jumala varjelkoon! Sitä ei saa tapahtua sinulle, Herra!' Mutta hän kääntyi pois ja sanoi Pietarille: 'Väisty tieltäni, Saatana! Sinä tahdot saada minut lankeamaan. Sinun ajatuksesi eivät ole Jumalasta, vaan ihmisestä!'" Jeesus tunnisti Pietarin sanojen takaa kiusaajan äänen. Hän kutsuu meitäkin kantamaan ristiä.

Matteus 16:24-27: "Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka elämänsä minun tähteni kadottaa, on sen löytävä. Mitä hyödyttää ihmistä, jos hän voittaa omakseen koko maailman mutta menettää sielunsa? Millä ihminen voi ostaa sielunsa takaisin? Ihmisen Poika on tuleva Isänsä kirkkaudessa enkeliensä kanssa, ja silloin hän maksaa jokaiselle tämän tekojen mukaan.”

Emme ole menestysteologeja, jotka ajattelevat, ettei uskovan tarvitse kärsiä. Profeetat ja apostolit kärsivät, samoin itse Jeesus Kristus. Jumala on kuitenkin luvannut viedä meidät perille sinne missä ei enää kärsitä.

Jeesus opetti meitä rukoilemaan: ”Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta.” Jeesus sanoo meille saman, kuin opetuslapsille Getsemanessa: ”Valvokaa ja rukoilkaa ettette joutuisi kiusaukseen. Henki tosin on altis, mutta liha on heikko.”

Jeesuksen kiusaukset olivat ihan eri luokkaa kuin minun sinun ja kiusaukset ovat. Kukaan meistä ei kestäisi sitä, mitä Kristus sai kestää. Eikä erämaakokemukset olleet ainoa kerta, kun Saatana kiusasi Jeesusta. Luukas sanoo, että kun Paholainen oli kiusannut Jeesusta kaikin tavoin, hän poistui Jeesuksen luota joksikin aikaa. Paha ei jätä meitäkään rauhaan kuin joksikin aikaa. Vihollinen iskee juuri silloin, kun emme osaa sitä odottaa ja olemme kaikkein heikoimmillamme.

Kuitenkin kun Jumala sallii omilleen koetuksia, hän valmistaa aina myös ulospääsyn niistä, niin että voimme ne kestää. Jeesus oli kaikessa kiusattu niin kuin mekin, hän ei kuitenkaan langennut syntiin. Koska Jeesus on kokenut kiusausten täyden voiman, hän ymmärtää meitä ja on armollinen meitä kohtaan. Hän on ylipappi, joka säälii heikkouksiamme ja auttaa meitä, kuten Heprealaiskirjeen kirjoittaja sanoo.

Jeesus kesti kiusaukset. Me emme niitä aina kestä. Jeesus oli synnitön. Me emme sitä ole. Jeesus tiesi kuka hän oli ja mitä hän oli tekemässä. Me emme aina tiedä keitä me olemme ja mitä meidän tulisi tehdä. Kuitenkin Jumala haluaa vahvistaa meitä. Hän haluaa puhua meille. Olemme Jumalalle rakkaita, Kristuksessa pyhiä. Jumalalla on meille jokaisen elämälle suunnitelma ja tarkoitus. Älä lannistu, älä menetä rohkeuttasi. Ei ole syytä. Juuri pieninä ihmisinä Jumala voi olla meissä suuri. Juuri heikkoina ja Jumalaa tarvitsevina, Jumalan voima voi tulla meissä näkyviin.

Haluan nyt lausua synnintunnustuksen ja synninpäästön. Sanat ovat luterilaisesta liturgiasta. Ne ovat hoitaneet sisintäni useita kertoja. Pyydän sinua yhtymään synnintunnustukseen hiljaa mielessäsi ja ajattelemaan sanoja jotka kuulet.

Oi sinä kaikkein armollisin, ristiinnaulittu Herra Jeesus Kristus.
Armahda minua, vaivaista syntistä, ja katsahda puoleeni laupeutesi silmillä,
niin kuin sinä katsoit Pietariin, kun hän oli sinut kieltänyt,
ja niin kuin sinä katsoit syntiseen naiseen fariseuksen huoneessa
ja ryöväriin ristinpuulla.

Ja anna minulle pyhä armosi, että minä niin kuin Pietari itkisin syntejäni,
niin kuin syntinen nainen Sinua sydämestäni rakastaisin
ja ryövärin kanssa saisin katsella pyhiä kasvojasi taivaissa iankaikkisesti.
Aamen. 

Julistan nyt synninpäästön.

Herramme Jeesus Kristus on sanonut: ”Joiden synnit te anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksiannetut.” (Joh. 20:23) Sen tähden saat uskoa, että synninpäästö, jonka sinulle julistan on Jumalan anteeksiantamus.

Jeesuksen Kristuksen palvelijana sanon sinulle, että Jumala armosta, Jeesuksen Kristuksen tähden antaa sinulle kaikki syntisi anteeksi, ja tämän syntiesi anteeksiantamuksen minä julistan sinulle Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä (+). Aamen.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti