tiistai 28. heinäkuuta 2020

Nainen Raamatussa 2/2: Uusi testamentti

Suomen Viikkolehti 27.07 2020

Jeesus Nasaretilainen suhtautui naisiin ajan tavasta poiketen hyvin kunnioittavasti. Hänellä oli useita naisopetuslapsia, mikä oli tuossa kulttuurissa hyvin poikkeuksellista. Hän valitsi juuri naiset ylösnousemuksensa ensimmäisiksi todistajiksi osoittaen suurta arvostusta naisia kohtaan. Naisia ei pidetty tuona aikana luotettavina todistajina, heidät nähtiin tunteellisina ihmisinä, jotka keksivät helposti omiaan.

lauantai 25. heinäkuuta 2020

Nainen Raamatussa 1/2: Vanha testamentti

Suomen Viikkolehti 13.07.2020

Raamattua pidetään usein hyvin patriarkaalisena kirjakokoelmana. On syytä tunnustaa, että Raamattu on kirjoitettu miesvaltaisissa kulttuureissa ja heijastelee myös omaa aikaansa.

Kuitenkin jo luomiskertomus kuvaa miestä ja naista hallitsemassa yhdessä luomakuntaa. Vasta syntiinlankeemuksen jälkeen nähdään sukupuolten väliset jännitteet ja niihin liittyvä väärä vallankäyttö.