perjantai 27. huhtikuuta 2018

Suvaitsevaisuus - mitä se on?

Nykyisin puhutaan paljon suvaitsevaisuudesta. Saatetaan ehkä nähdä että kansamme jakautuu suvaitsevaistoon, joka venyy suvaitsevuudessaan lähes äärettömyyksiin, ja arvokonservatiiveihin, jotka ovat katsannoltaan ahtaampia, jopa taantumuksellisia.

sunnuntai 22. huhtikuuta 2018

J. I. Packer karismaattisuudesta

1. Johdanto

James Innel Packeria (syntynyt 1926) on kypsä kristitty ajattelija ja syvällinen raamattu-uskollinen teologi. Packer valmistui Oxfordin yliopistosta teologian tohtoriksi ja toimi teologian professorina Regent Collegessa Kanadassa.

Vaikka J. I. Packerin kirjassa Keep in Step with the Spirit on hyvää opetusta mm. pyhityksestä, kerron tässä hieman ajatuksia kirjan pohjalta karismaattiseen Hengen toimintaan liittyen. Packer ei lukeudu karismaattiseen liikkeeseen ja hän antaa aiheellistakin kritiikkiä liikettä kohtaan. Vaikka Packer ei koe kuuluvansa karismaattiseen uudistukseen, kuvaa hän liikettä silti varsin positiiviseen ja reiluun sävyyn.

Vääristä profeetoista

Matteus 7:15-23 

Puhe Viitasaaren vapaasrk:lla su 22.4.2018 

Aiemmin Vuorisaarnassa Jeesus varoitti meitä seurakunnan ulkoa tulevasta vaarasta – vainosta. Tässä hän puhuu seurakunnan sisältä tulevasta vaarasta – vääristä profeetoista ja epäaidosta opetuslapseudesta. Kun sovellamme tekstiä omaan aikaamme, kyse on profeettoina esiintyvien ihmisten lisäksi myös raamatunopettajista, pastoreista, hengellisistä johtajista - kaikista, jotka puhuvat meille Jumalan nimessä. Kyse on niistä, jotka väittävät olevansa Jeesuksen seuraajia, vaikka todellisuudessa eivät ole Kristuksen opetuslapsia.

sunnuntai 15. huhtikuuta 2018

Kahdesta portista ja tiestä

Matteus 7:13,14 

Puhe Viitasaaren vapaasrk:lla 15.4.2018 

Jeesus kuvaa tässä tekstissä kahta porttia ja kahta tietä. Ensimmäinen tie on lavea eli leveä tie, tie ilman rajoituksia. Sillä tiellä ei tarvitse välittää Kristuksesta ja hänen opetuksistaan. Lavealla tiellä on runsaasti tilaa erilaisille uskonnollisille käsityksille ja eettisille näkemyksille. Toinen tie on kapeampi. Sillä tiellä on rajoituksia. Kapealla tiellä Jumalan ilmoitus määrittelee ja rajaa totuutta. Tällä tiellä on vähemmän tilaa moniarvoisuudelle ja erilaisille opillisille mielipiteille. Kapea tie voi olla yksinäisempi tie. Se ei ole yhtä suosittu kuin leveä tie.

maanantai 2. huhtikuuta 2018

Kristuksen ja hänen kansansa ylösnousemus

Paavalin ensimmäinen kirje korinttilaisille 15:1-20 

Puhe Viitasaaren vapaasrk:lla ma 2.4.2018 

Kristus kuoli syntiemme tähden. Hänet haudattiin. Hän nousi kuolleista kolmantena päivänä niin kuin oli kirjoitettu. Ja hän ilmestyi ylösnousemuksen todistajille. Tätä kaikkea Paavali piti evankeliumin ydinsisältönä. Hän ei ollut kuitenkaan tässä yksin. Kyse oli kaikkien muidenkin apostolien julistuksesta. Tähän uskoon varhainen seurakunta tunnustautui. Myös tänä päivänä näiden tapahtumien tunnustaminen on tärkeä aidon kristinuskon kriteeri.

sunnuntai 1. huhtikuuta 2018

Pyhitys, identiteetti ja yhteisö

1. Pietarinkirje 2:1-10 

Puhe Viitasaaren helluntaisrk:lla su 25.3.2018 

Jättäkää siis kaikki pahuus ja vilppi, kaikki teeskentely ja kateus ja kaikki panettelu. 

Oletko miettinyt miksi Pietari käskee panemaan pois pahuuden, vilpin, teeskentelyn, kateuden ja kaiken panettelun? Voisiko luonnollinen vastaus olla se että seurakunnassa oli vielä pahuutta, vilppiä, teeskentelyä, kateutta ja panettelua? Ihannoimme usein alkuseurakuntaa ja saatamme ajatella että silloin asiat oli niin kuin niiden pitääkin olla. Kuitenkin Pietari kirjoittaa tässä ihan todellisista ongelmista varhaisessa seurakunnassa.