torstai 23. kesäkuuta 2016

Kristus – profeetta, pappi ja kuningas

1. Johdanto

Jo kirkkoisä, kirkkohistorioitsija, Eusebios Kesarealainen (n. 275-339) puhui Kristuksen kolminaisesta virasta (latinaksi munus triplex). Kuitenkin vasta reformoidun kirkon uskonpuhdistaja Jean Calvin (1509-1564) kiinnitti käsitteeseen erityistä huomiota. (1) Vanhassa testamentissa oli kolme keskeistä tehtävää, jotka on nähty esikuvana Kristuksen tehtävälle. Kristuksen virat profeettana, pappina ja kuninkaana auttavat meitä ymmärtämään, mitä Jeesus on tehnyt ihmiskunnan hyväksi.

sunnuntai 19. kesäkuuta 2016

Jeesus ja nainen lähteellä

Puhe Viitasaaren vapaasrk:lla 19.6.2016

Johanneksen evankeliumi 4:1-42

Edellisessä luvussa Jeesus keskusteli oppineen Nikodemoksen kanssa, joka noudatti tunnollisesti lakia, oli vaikutusvaltainen mies ja nautti arvonantoa juutalaisen kansansa parissa. Tässä Jeesus keskustelee oppimattoman samarialaisen naisen kanssa, jonka elämä on ristiriidassa lain kanssa ja joka on sen vuoksi alaskatsottu. Molemmat tarvitsivat yhtä lailla Jeesusta ja Jeesus osasi kohdata kummankin. Jeesus lähti matkalle joko Johannes Kastajan opetuslasten tai fariseusten takia. Hän halusi ehkä välttää kilpailutilannetta edeltäjänsä Johanneksen kanssa. Tai hän halusi välttää fariseusten kasvavaa kiinnostusta ja kysymyksiä häntä kohtaan. Tai molempia.