sunnuntai 24. marraskuuta 2019

Kristityt ovat alusta asti uskoneet, että Jeesus on Jumala ja ihminen

Suomen Viikkolehti 20.11.2019

Jeesus Nasaretilainen ajatteli olevansa enemmän kuin ihminen. Hän käytti itsestään nimitystä Ihmisen Poika. Taustalla on Danielin kirjan näky taivaallisesta olennosta, joka saapuu Jumalan valtaistuimen eteen. Jeesus puhui Ihmisen Pojan valtakunnasta, Ihmisen Pojan enkeleistä ja Ihmisen Pojan paluusta kirkkaudessa.

Jeesus sanoi tulleensa taivaasta ja olleensa ennen Aabrahamia. Hän antoi syntejä anteeksi, vaikka ainoastaan Jumalalla on tähän valta. Ylipapit tuomitsivat Jeesuksen jumalanpilkasta, koska Jeesus tunnusti olevansa Kristus, Jumalan Poika.

Jeesuksen täytyi olla Jumala

Varhaisessa juutalaisperäisessä harhaopissa kiellettiin Jeesuksen neitseestäsyntyminen ja jumaluus. Liikkeen mukaan Jeesus oli ainoastaan ihminen, luonnollisesti syntynyt Joosefin ja Marian poika, johon Jumalan Hengen voima laskeutui kasteen yhteydessä. Ihminen ei voinut olla Jumala.

Varhainen kirkko torjui tämän käsityksen. Jeesuksen täytyi olla Jumala, koska Jeesus on pelastaja ja ainoastaan Jumala pelastaa.

Alkukirkossa tiedostettiin, että kristityt rukoilivat Jeesusta. Mikäli Jeesus ei olisi Jumala, kristityt olisivat epäjumalanpalvelijoita, koska yksin Jumalaa tulee rukoilla.

Ihminen kantoi ihmisen synnit

Jeesus on ihminen. Hänellä on ihmisen ruumis. Hän kävi läpi kasvuprosesseja — syntyi, oli vanhempiensa hoidon varassa ja varttui aikuiseksi. Hän koki nälkää ja janoa, iloa ja surua, myötätuntoa ja kiukkua, kiusauksia ja kipua. Lopulta hän kuoli.

Varhaisessa kreikkalaisperäisessä harhaopissa kiellettiin Jeesuksen ihmisyys. Liikkeen mukaan Jeesus ainoastaan näytti ihmiseltä. Aineellinen todellisuus nähtiin arvottomana, joten Jeesuksella oli näennäisesti ihmisen ruumis. Hän myös kärsi näennäisesti. Varhainen kirkko torjui tämänkin käsityksen ja tunnusti Jeesuksen aidosti ihmiseksi.

Jeesuksen ihmisyys vahvistaa myös aineellisen luomistyön arvon. Jeesuksen täytyi olla ihminen, koska ihminen teki syntiä ja tarvittiin ihminen kantamaan ihmisen synnit. Ihmisenä Jeesus saattoi olla synnitön sijaiskärsijämme.

Jeesus on tie Jumalan tuntemiseen


Jeesuksen ihmisyyden tähden hän on meille esikuva, jota kohti voimme pyrkiä. Hän ymmärtää meidän heikkouttamme ja on kärsivällinen meitä kohtaan, kun olemme kiusattuja.

Hän tietää oman kokemuksensa kautta mitä on olla ihminen. Hän samaistuu meihin, omaan kansaansa. Hän on ylipappimme ja rukoilee Jumalaa puolestamme taivaassa. Hän on välittäjä meidän ja Jumalan välillä edustaen Jumalaa meille ja meitä Jumalalle.

Jeesuksen jumaluuden tähden voimme tuntea aidosti ja todellisesti Jumalaa. Kristus on Jumalan ilmoitus itsestään. Voimme kiittää, ylistää ja palvoa Jeesusta, sillä hän on Jumala ja kaiken meidän kiitoksemme, ylistyksemme ja palvontamme arvoinen.

Juha Mikkonen
Kirjoittaja on Viitasaaren vapaaseurakunnan seurakuntapastori.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti